Sửa chữa

Công ty DanaLink có đội ngũ Kỹ thuật viên kinh nghiệm trong lĩnh vực Điện – Điện tử Hàng hải và Điện tử Viễn thông sẵn sàng cung cấp các dịch vụ Kỹ thuật hoàn hảo với giá thành phù hợp.
DanaLink hiện cung cấp các dịch vụ sau:

Dịch vụ Hàng hải: Sửa chữa các loại thiết bị Điện tử Hàng hải trên tàu Biển và tàu Cá.
Dịch vụ Viễn thông: Sửa chữa  cho thiết bị Thông tin liên lạc đường bộ, thiết bị liên lạc di động.