STANDARD HORIZON GX-2100

Nhà sản xuất: STANDARD HORIZON YAESU

Loại: Thiết bị VHF cho tàu hàng

Giá: Liên hệ 

  • Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
  • Tính năng

Mô tả

Nhà sản xuất: STANDARD HORIZON YAESU

Loại: Thiết bị VHF cho tàu hàng

– Sản xuất: Nhật Bản
– Công suất: 25 W
– Tần số phát: 156.025-157.425 MHz
– Tần số thu: 156.050-163.275 MHz
– Số kênh: 88 kênh hàng hải
– Điện áp sử dụng: 13,8 VDC
– Chức năng gọi chọn số DSC
– Tích hợp thu phát nhận dạng tự động AIS trên 2 kênh hàng hải 88B (162.025 MHz), 87B (161.975 MHz)
– Đáp ứng kín nước theo tiêu chuẩn XP7

- Sản xuất: Nhật Bản
- Công suất: 25 W
- Tần số phát: 156.025-157.425 MHz
- Tần số thu: 156.050-163.275 MHz
- Số kênh: 88 kênh hàng hải
- Điện áp sử dụng: 13,8 VDC

- Chức năng gọi chọn số DSC
- Tích hợp thu phát nhận dạng tự động AIS trên 2 kênh hàng hải 88B (162.025 MHz), 87B (161.975 MHz)
- Đáp ứng kín nước theo tiêu chuẩn XP7