Kiểm tra an toàn vô tuyến điện

Công ty DanaLink có đội ngũ Kỹ thuật viên kinh nghiệm trong lĩnh vực Điện – Điện tử Hàng hải và Điện tử Viễn thông sẵn sàng cung cấp các dịch vụ Kỹ thuật hoàn hảo với giá thành phù hợp.

DanaLink cung cấp các dịch vụ Kiểm tra An toàn Vô tuyến điện cho các thiết bị GMDSS, AIS, SSAS… trên tàu được ủy quyền của đăng kiểm NK, BV, VR,…